Begeleidend (schrijf-)werk 2019-11-28T15:03:41+00:00

Begeleidend (schrijf) werk

Van mijn liefde voor de wereld, het leven, het samenleven en voor schrijven, heb ik mijn professie gemaakt: TransforMaatje en ‘begeleidend schrijver’ in levens-, organisatie- en samenlevensvraagstukken. Begeleidend en schrijvend (in wisselwerking) schep ik samen met betrokkenen een werkelijkheid en intervenieer daarin, ook weer samen met betrokkenen. Het verhaal bindt samen en brengt tot inzicht in de ware toedracht. Die ware toedracht is een onderliggende waarheid waarin de betrokkenen zichzelf en hun aandeel in het verhaal herkennen.

Onderstaand plaatje is een hulpmiddel dat helpt op verhaal te komen. Het plaatje is verwekt in mijn boek Wijsheid in pacht en het is geboren in Transformerenderwijs, het in-praktijkboek bij Wijsheid in Pacht. Het is uitgegroeid en opgebloeid tot wat het nu is in Over Hoop. Ik kan er de ware toedracht van ieder verhaal mee vinden. Ook die van mijn ontwikkelverhaal.

 

De ware toedracht

De ware toedracht is de essentie van het ‘op-verhaal-kom-proces’ in mijn begeleidend (schrijf)werk. Die ware toedracht is op het spoor te komen door met aandacht in het nu – in de daadwerkelijke tijd – voluit aanwezig te zijn en te luisteren naar wat er speelt bovengronds en onderhuids. In ons vertrouwde spraakgebruik is de ware toedracht een begrip dat de aandacht uit laat gaan naar de geworden tijd: onder ogen zien wat geworden is, wat ooit de (goede) bedoeling was, de discrepantie daartussen en het waarom daarvan en de rolverdeling erachter. Minder voor de hand liggend, maar wel mogelijk, is het om het begrip ware toedracht op de toekomende tijd los te laten. Op de toekomst die ‘als het ware’ ook mogelijk is. En het licht laten schijnen op hoe we daar kunnen komen: de ‘toedracht’, dus hoe je die toekomst wilt bewerkstelligen, hoe we het kunnen laten gebeuren. Of dat gaat lukken, gaat de toekomst leren. Zo’n verhaal kan als een kompas werken in dat leerproces.

In mijn levenswerk ben ik schrijvend op zoek naar de graal van transformatie, maar liever noem ik dat wereld verbeteren, of schalig wereldverbeteren, om het een beetje behapbaar te houden en laagdrempeliger om aan te beginnen. En schalig staat vooral ook voor de schaal die bij je past, bij hoe je gebakken bent. Op 8 november 2019 is het Gilde voor schalig wereldverbeteren in de wereld gezet. Daarin wordt het ambacht van schalig wereldverbeteren verder ontwikkeld. Het kan zomaar gebeuren dat de Gilde-ontwikkeling zich verweeft met mijn schrijfwerk. Het tipje van de sluier van mijn volgende boek:

Feest van herkenning (in voorbereiding)

Een boek waarin ik mijn belangrijkste inzichten op een rij zet over transformatie/wereld verbeteren. Ze waren voor mij een feest van herkenning toen ze tot mij kwamen en ik hoop dat ze dat voor de toekomstige lezer ook zullen zijn. Het zijn voor mij de kerngedachten die transformatie mogelijk maken en in hun herkenning ook de transformatie al in gang zetten. Graal-gedachten dus. Een feest om mee te werken. En een feest om aan dit boek te werken!

Een overzicht van eerdere publicaties.