Beters

Als er slechts één woord op het spiekbriefje van mijn leven zou staan, dan zou dat ‘beters’ zijn. De drijfveer van mijn leven en werk. Wat mijn leven ook tekent, is schrijven. Dat er weer een boek op komst is, ligt dus wel in de lijn der verwachting. En dat het Beters heet – met als ondertitel Een Levenswerkboek – moest er ook een keer van komen.

Beters gaat over het goede leven (als werkwoord) en een betere wereld. En over de samenhang tussen die twee grootheden. Daar heb ik zo mijn gedachten over ontwikkeld, staand op de schouders van reuzen; overigens een goede uitgangspositie voor overzicht en uitzicht. Op beters. Dan wordt het zomaar voorstelbaar dat beters in het verschiet ligt.

Beters is hoopvol
Hoop is aantrekkelijk en aanstekelijk. Hoop is open staan voor en bewustwording van mogelijkheden. En hoopvol is dat we best beter(s) weten. En nu dus overzichtelijk bijeengebracht voor dagelijks & gelaagd beters: goed te doen en steeds beter te begrijpen.

Beters is goed te doen
Klinkt geruststellend, maar de goede verstaander kan er ook de beste hint voor beters in door horen klinken: goed doen. Wat is goed en hoe is het te doen? Daar reikt Beters moois voor aan.
Nu al het eerste deel hiernaast te downloaden en te lezen. In de lente van 2024 komt het hele levenswerkboek daar beschikbaar. De keuze voor download-boek & gratis heb ik gemaakt om beters gemakkelijk toegankelijk te maken. Het downloadboek is bovendien een gemakkelijker basis om verbeteringen en aanvullingen aan te kunnen brengen. T is tenslotte een levenswerkboek – en aangroeimodel – en daar kun je levenslang aan bezig blijven. Net als aan een betere wereld trouwens.