Het Mobiel Netwerk

Het Mobiel Netwerk is mijn persoonlijke Transformerende Gezelschap

Dit netwerk is heel natuurlijk ontstaan, al tijdens het wordingsproces van de film De Mobiel. Daarna zijn we samen doorgegaan op de weg die geleid heeft tot het boek Wijsheid in Pacht. En we zijn nog lang niet uitgegroeid samen.

Samen staan we voor bewustwording, inspiratie, perspectief bieden, visies helpen creëren en  beweging helpen veroorzaken. Wat ons allemaal drijft is liefde. Voor mensen, voor de samenleving, voor de aardbol en voor ons vak.
Samen hebben we ruime ervaring op het hele domein van de transities af: zorg, welzijn, het domein van werk, van gemeenteland en van regionale samenwerking.

Het Mobiel Netwerk bestaat uit:

Johan Visser

Opgeleid in anatomie en psychologie, zeg maar: de hele mens. Johan is vooral thuis in organisaties die ondersteuning bieden aan mensen met beperkingen (zorg, reïntegratie, begeleid werken en onderwijs). Zijn inspanningen in leiderschap en organisatieontwikkeling hebben tot doel mensen in hun kracht te zetten. Hij is de vroedman van het Mobiel Netwerk en dat is ook de rol die hij in zijn opdrachten vervult. Wat Johan kenmerkt: openheid en onbevangenheid, bevlogenheid, helderheid van geest, conceptueel en hij is vloeiend en beweeglijk. Zijn bedrijf heet Principle Care. Johan heeft in 2014 de Academie voor niet-weten opgericht.

Esther Frank

Esther is bestuurs- en organisatiewetenschapper en goed ingevoerd in de gemeentewereld en in non-profit organisaties, met name in onderwijs, jeugd en welzijn breed. Esther is de vertaler van concepten naar allerlei concrete beleidscontexten en – uitwerkingen. Esther is nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en heeft een brede interesse. Zij is altijd op zoek naar dwarsverbanden tussen verschillende contexten. In de Netwerk vervult ze de rol van sparring partner. Haar bedrijf heet Esther Frank Advies en Projecten.

Antonet Adolfs

Antonet is Bestuurs- en beleidswetenschapper en heeft jarenlange ervaring in de zorg en met name de vernieuwing daarvan waarbij Eigen Kracht het start- en eindpunt vormt. Zij is bijzonder geïnteresseerd in bewustwording van en binnen organisaties. Antonet heeft de rol van wegbereider in ons Netwerk en in de opdrachten die ze vervult, Ze zoekt zowel open en onbevangen als ook vasthoudend naar mogelijkheden en is goed in het begeleiden van processen. Antonet is werkzaam bij Adromi en Ciio en is bereikbaar via aadolfs@adromi.nl en adolfs@ciio.nl.

Anne Pastors

Anne is toekomstontwikkelaar, geestelijk moeder van De Mobiel  en de auteur van Wijsheid in pacht.  Zie verder de pagina’s Anne Pastors advies en CV.