WereldverbeterGilde 2020-12-22T13:06:37+00:00

Gilde voor schalig wereldverbeteren

Het idee om het Gilde voor schalig wereldverbeteren op te richten plopte al ergens op in een van de vele gesprekken die Cees Zwart en ik voerden in aanloop naar ons boek Over Hoop. In de huiskamersessies die we na het uitkomen van het boek hielden om (potentiële)  lezers in Over Hoop in te leiden en in te wijden, ontstond er belangstelling voor het Gilde. En om een lang verhaal kort te maken: op 8 november 2019 zei een mooi groepje van deze belangstellenden ‘ja’ tegen de oprichting van het Gilde. Samen zoekend, ontstond draagvlak voor een Gilde dat steunt op drie pijlers:

  • De onmetelijke ruimte verkennen met het open bewustzijn: samen stamelen om zo de toestand in de wereld (en omstreken) aan te voelen/te duiden en de ontwikkelingsruimte daarin aan te leren voelen. Het betere ‘Toekomst voelen’ dus.
  • De toestand in ieders binnenwereld en het belang van de interne gesteldheid bewust worden, leren beïnvloeden en inzetten om de wereld te verbeteren.
  • Met onder de Gilde-leden levende  praktische, echte vraagstukken, ervaringen en projecten aan de slag en het geleerde – en transformatie – praktisch maken.

Het streven is het Gilde in passende maatvoering via de deelnemers van het eerste uur verder uit te bouwen.

Het korte verhaal van hierboven lang

Ik heb de aanloop en de oprichting van het Gilde verwerkt in open brieven aan de potentiële Gilde-deelnemers. Samen vertellen ze het hele verhaal tot nu toe door mijn ogen.

Van de januari, maart en juni-bijeenkomsten in 2020 zijn voor belangstellenden de verhalen beschikbaar die ik van de bijeenkomsten gemaakt heb.

Bel of mail mij: 06 – 21402195 / contact@annepastors.nl