Gedachte Gedichten

Mijn levensverhaal heeft als rode draad (meer van) het leven en samenleven te begrijpen. Niet voor de leuk, maar teneinde ‘beter’, kort samengevat. De lange versie verschijnt periodiek in boekvorm.

Het volgende boek gaat waarschijnlijk Levenswerk – Richting beter heten. De gedachtengedichten hieronder zijn een soort van voorstudies voor het boek.

 

Legpuzzel Over Hoop

De legpuzzel van het oude normaal gaat gebukt onder imploderende en exploderende stukken. Het lijkt wel of alles en iedereen uit zijn baan wordt geslingerd.

‘Lagpuzzel’ is daarom misschien wel een veel beter woord voor de verleden tijd van legpuzzel. Maar ook de term hard-gelag-puzzel misstaat het oude normaal niet. Hetzelfde geldt voor het woord aflegpuzzel: het afleggen van de lagpuzzel, kistje eromheen en zand erover. Of komen we er zo makkelijk niet vanaf?

Er is ook een levensvatbaardere uitleg van de aflegpuzzel denkbaar: die laat stukjes zien van de wereld die ook mogelijk is en biedt de mogelijkheid om daarop door te puzzelen. Meer een zal-lig-puzzel dus eigenlijk.

De werkvraag is nu: welke zal-lig-puzzel van stukjes mogelijkheid, maakt zich op achter de horizon, daar waar de kom-maar-op-toekomst stralend opkomt?

Zullen we samen zalig puzzelen over hoop? Op zoek naar de glimlachpuzzel waartegen die oude aflegpuzzel het onmiskenbaar aan het afleggen is, tegen het perspectief van de hoop

 

Richting beter

Weten we niet beter?

Of willen we het niet weten?

Wie heeft het geweten

het zwijgen opgelegd

tegen beter weten in?

 

Vragen naar het wezenlijke

“Ja, waar gaat het eigenlijk over Thé?”

Creatief op zoek naar de kurk waarop alles drijft

 

Verbeter de wereld

begin bij jezelf

(on)eindig in liefde

het ware, schone, goede zoekgebied

 

De toekomst ligt voor ons open

Wat geeft richting in dit rijk van ongekende mogelijkheden

De bewuste keuze van vandaag

die aanhaakt

op een aangrijpingspunt om de toekomende tijd

binnen te hengelen

Vandaag de dag des onderscheids

 

Anders dan gedacht

daarom maar liever na-denken dan voor-oordelen

 

Van de verlichte zelf-Kant 

Wat ik wil dat mij geschiedt

Gun ik ook een ander

 

Wereld verbeteren

Mooi streven…

Moet het wel ergens over gaan:

de wereld is nogal

omvang rijk

 

Rijk

dat zeker

er is meer overvloed dan schaarste

 

Wereld verbeteren is

waar mijn overvloed

uit-‘rijkt’ naar een schaarste

die mij raakt:

Mijn invloed rijk

 

Vastgoed…..

Fascinerend woord

De twijfel ingebouwd

Twijfel is het begin van alle wijsheid

Wis en waarachtig

Waar-achtig

Ook ingebouwde twijfel

Toch anders

in praktijk

 

OPSCHUDDING

I can’t breathe!

zei Moeder Aarde tegen de mensheid

en ging te rade bij een virus

Dat wist wel wat

Het vrat zich in

en ontregelde de mensheid met onrust en reinheid

 

De lucht klaarde op

en het vervuilde verruilde zich

voor helder zicht

Wierp nieuw licht

 

Krijgt je weer lucht?

vroeg het virus

en gaf het heft terug in mensenhanden

 

Wat gebeurt

Het leven is wat gebeurt

Te ervaren

in verwondering

stilstaan bij wat gebeurt

 

Momentum

Het Is

Nog nooit zo Nu geweest

 

Nu

Nog nooit zo nu geweest

Of begin ik het hele idee van het nu

nu net een beetje te snappen

Het nu is geen snapidee

zeggen mensen die het nu al beter begrijpen

Dan is het nu voor mij nog even

toekomende tijd

Geen idee of ik er ooit aankom

Misschien is nu & dan al

een mooi streven

hoewel

streven doe je niet

in het nu

 

Het waarom van deze tijd

Besef van verbondenheid

(leef)wereldwijd

 

Het waarom van deze tijd – 2

Keuzes uit het verleden

Bieden geen garantie voor toekomst

 

Het waarom van deze tijd – 3

De toekomst die ook mogelijk is

kon niet langer wachten

met wakker worden

in mijn hoopvolle hart

 

 

Wash your hands!

In onschuld?

Ja, wrijf het er maar in

 

 

Urgent ABC

De A is van Bewustwording

Die kon niet wachten op de B

 

De C is van Consciousness

Bewustwording die viraal gaat

Richting Z

via zoveel zielen