Door de ogen van anderen

Over OVER HOOP

In de zich ontwikkelende netwerksamenleving moeten we ons opnieuw tot elkaar verhouden door onszelf te blijven begrijpen. Dit boek biedt daarbij de noodzakelijke zelfreflectie en een nieuw, hoopvol perspectief op samenleven. Een mooi en belangrijk boek!

Prof. Dr. Kim Putters, Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau

Over TRANSFORMERENDERWIJS

Na haar mooie boek Wijsheid in Pacht verrast Anne Pastors mij wederom aangenaam. Dit keer met een originele praktijkbenadering. Transformatie is een nogal ongrijpbaar fenomeen zegt ze, maar je kunt er iets mee doen door zelf actief te worden. Alles draait om de authentieke ervaring dat het leven een werkelijkheid is waarin we met elkaar bewegen van het ene in het andere verhaal. Verbinding maken met maatjes is de sleutel voor een hoopvol effect. Ik ben het daar van harte mee eens.

Dr. Cees Zwart, Emeritus-professor Rotterdam en Tilburg, raadgever, publicist en verteller

Wijs, mooi – in taal en beeld – praktijkboek voor transformeren. Een aanrader.

Erik Gerritsen, Secretaris-Generaal ministerie van VWS

Deze twee boeken hebben niet alleen mij, maar heel veel mensen met wie ik samenwerk enorm geholpen om de route te vinden in het transformerende landschap van welzijn en zorg. Heel bruikbaar!

Jan Glastra van Loon, wethouder gemeente Bernheze

Over WIJSHEID IN PACHT

Iedere bestuurder, politicus, gemeentelijk manager of manager van een organisatie in het sociale domein, elke beleidsambtenaar, projectleider of programmamanager, elke sociale professional en maatschappelijke betrokken burger zou deze compacte wijsheid in pacht moeten hebben. Nooit eerder was u slechts één bezielend boek verwijderd van de wijsheid in pacht.

Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit van Utrecht

Wijsheid In Pacht geeft op een erg treffende en inzichtelijke manier aan hoe de systeem- en de leefwereld werken, en hoe ze tegenover elkaar kunnen staan. Nog belangrijker is dat het boek aangeeft hoe het anders kan. Ik beveel dit boek graag aan.

Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau

Anne Pastors schreef een prachtig boek. Op zoek naar kennis, in haar zelf en ook elders, om vervolgens met een luchtballon die geleerde informatie te ontstijgen, om het gehele maatschappelijk landschap in rust in ogen-schouw te nemen, en daarmee feitelijke kennis om te zetten in wijsheid. Wijsheid die welbeschouwd, volop voor handen lijkt te zijn. Haar boek is beschouwend, bedachtzaam, reflecterend, beeldend, persoonlijk. En bovenal: positief.

Maarten Hageman, ontwikkelaar van een kennisagenda voor zelfredzaamheid en samenwerking

Anne Pastors heeft haar instructiefilm De Mobiel over de decentralisaties van het sociale domein uitgewerkt in een kloek boek: Wijsheid in pacht, fraai vormgegeven met heldere graphics en – heel dapper – in eigen beheer uitgegeven. Het is het meest omvattende handboekachtige introductie op de grootste reorganisatie van onze verzorgingsstaat sinds de Tweede Wereldoorlog. Haar film was al heel verhelderend, maar het boek zou met onmiddellijke ingang bij alle sociaal-agogische opleidingen als verplichte literatuur moeten worden opgenomen.

Jos van der Lans, publicist

Wijsheid in Pacht is een bijzonder boek dat slechts eens in de 100 jaar verschijnt. Een doorleefd boek dat echt perspectief biedt. Ik word er heel erg blij van en gun heel Nederland dit boek van harte!

Johan Boudewijns, Directeur BR-groep en expert in ongeschreven regels in organisaties

Over DE MOBIEL, de film

Ik heb het filmpje bekeken en ik moet zeggen dat het een echte Anne Pastors is geworden! Goed opgebouwd en voorzien van een stevige analyse waarbij er meteen een perspectief wordt geschetst van de oplossingsrichtingen. Een prima verhaal! Qua stijl heeft het iets weg van een pleidooi/manifest voor je Mobiel-model (goede metafoor overigens) dat je hebt ontwikkeld. Punt van aandacht is de lengte van de film en de hoeveelheid aan informatie c.q. complexiteit van het onderwerp. Terwijl ik dat opschrijf besef ik echter terdege dat genoemde punten wellicht ook niet anders kunnen worden weergegeven
Hoe dan ook, het was weer een plezier om te zien dat er mensen zijn zoals jij die door middel van een goede kennis van zaken én drive het verschil willen en kunnen maken in dit complexe speelveld!

Stan Herms, Programmamanager Regio Rivierenland

Ik ben gewoon bere-enthousiast. Dit moet je 2 keer per jaar laten zien aan mensen met weinig tijd. Dit is de basis, alles wat we doen is uitwerking op deze fundamenten.

Rob Wuijtswinkel, lid directieraad gemeente Nijmegen, plv gemeentesecretaris

Mijn eerste gedachte was, een film van 17 minuten, wanneer surf ik verder. Ik kan je vertellen, ik heb van de eerste tot de laatste minuut geboeid gekeken. Ik kan alle reacties, die je in de mail hebt laten zien, volledig onderschrijven.

Rob Van Eijck, gemeentesecretaris Valkenswaard

Mooie film. Goed doordacht, mooi gemaakt, creatief en soms zelfs humoristisch. Voor veel gemeenten (bijv. gemeenteraden) een mooie aanloop naar de transities.

Jo Hermanns, hoogleraar Opvoedkunde Universiteit van Amsterdam

Ik heb jouw filmpje geplaatst op Facebook en verschillende reacties gehad . Ouders vinden het een goed filmpje, duidelijk, helder, terug naar de kern.

Petra van Amersfoort, Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland

OPDRACHTGEVERS aan het woord

In de waan van de dag stilstaan en beschouwen wat je waarom aan het doen bent is van belang. Anne Pastors beheerst die kunst als geen ander. Daarbij weet zij door te dringen tot de essentie van ontwikkelingen én kansen in het sociaal domein. Het met elkaar stilstaan levert daarbij nieuwe inspiratie én een sprong vooruit op.

Johan van der Zee, projectleider WMO 2015, naar aanleiding van presentatie in het Innovatienetwerk van zorgaanbieders Gemeente Dronten

De presentatie over de transformatie van het sociale domein heeft indruk gemaakt. Anne Pastors heeft helder duidelijk gemaakt waar de wereld van klant en organisatie elkaar raken en dat de zoektocht ligt in de rol van de professional op het grensvlak van leef- en systeemwereld.

Yvonne Bieshaar, Directeur Sociale dienst Drechtsteden naar aanleiding van de presentatie voor het managementteam.

Dit filmpje maakte wethouder Jocko Rensen (gemeente Houten) na afloop van de presentatie die ik mocht houden voor een groep wethouders die de cursus ‘Kern van 3D’ van de Vereniging van wethouders volgden.

De themabijeenkomst van Anne Pastors was een boeiende bijeenkomst. Met voorbeelden en verhalen, verteld door een verhalenverteller,  licht Anne toe wat er nodig is om te komen tot een participatiesamenleving. Er zijn geen pasklare antwoorden. Het is een ontdekkingsreis die om een andere grondhouding vraagt van alle betrokkenen. Anne laat, door middel van een mobiel die uit balans is, ons nadenken over hoe wij kunnen bijdragen aan het weer in balans brengen van de mobiel.

Elly van Gerrevink, Opleidingsadviseur De Friese Wouden.

De film De Mobiel vormde dit voorjaar de aanleiding om Anne Pastors te vragen ons te ondersteunen bij het uitwerken van een complex vraagstuk. Dat heeft ze gedaan en hoe!

Het college van Hoogezand-Sappemeer vroeg mij in maart om met voorstellen te komen voor een andere sturing in het sociale domein. Inmiddels heeft de gemeenteraad eind september de zogenoemde houtskoolschets vastgesteld. Anne heeft ons, betrokken ambtenaren en bestuurders met haar gedachtegoed, haar creativiteit en oorspronkelijke stijl geïnspireerd. Zij heeft ons in deze complexe opdracht geholpen een consistente lijn aan te brengen en deze consequent te hanteren, waardoor er een sterk verhaal is ontstaan. Ze steekt zelf waar nodig de handen uit de mouwen, komt afspraken na, levert gedegen werk en deelt de successen. Ik kan elke gemeente aanraden om Anne als supervisor in te schakelen.

Lucy Goslinga, Manager Wonen en Samenleving, Gemeente Hoogezand-Sappemeer:

Stichting Ouderen Samen heeft Anne Pastors gevraagd om senioren in Vught te vertellen wat er allemaal gaat veranderen in de komende tijd.Anne heeft op een creatieve wijze het hele verhaal verteld; van waar we vandaan komen tot waar we naar toe gaan. Zij gaf hiermee inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen; de totstandkoming van de verzorgingsstaat en hoe de participatiesamenleving opgebouwd kan worden. Haar boodschap was duidelijk: de burger is nu aan zet. Samen in elkaars behoefte voorzien en waar echt nodig met professionele ondersteuning. Anne noemde dat “samenvoorzienend”. In de gespreksgroepen na de lezing werd duidelijk dat haar boodschap bij de senioren is overgekomen. Zij heeft met haar lezing en met de bijpassende beelden het belang van het veranderingsproces duidelijk gemaakt. Anne heeft op een mooie wijze bijgedragen aan de bewustwording van de nieuwe rol van de burger.

 Jeanne Heessels, voorzitter stichting Ouderen Samen te Vught:

Anne is in staat om ingewikkelde zaken eenvoudig te maken maar vooral te vernieuwen. Zij doorziet de maatschappelijke problemen en bedenkt oplossingen die buiten het normale denk frame gaan. In de huidige situatie hebben we meer van dit soort denkers nodig.

Sabrien van Dijk, toen we samenwerkten was Sabrien Hoofd Onderwijs, Zorg en Samenleving, gemeente Veenendaal

De eigen organisatie onder de loep nemen is een boeiende, enerverende en bij vlagen ook lastige ontdekkingsreis. Tijdens deze reis heeft ELK Welzijnswerk veel steun ondervonden van Anne Pastors. Met haar kennis en kunde fungeerde ze als inspirerende gids door het landschap, bood voldoende ruimte aan medereizigers, zonder de bestemming ook maar een moment uit het oog te verliezen. In combinatie met haar prettige persoonlijkheid was dit in alle opzichten een geslaagde samenwerking.

Wil van Grieken, toen we samenwerkten was Wil directeur/bestuurder ELK welzijnswerk Culemborg

Anne is een gedreven en betrokken adviseur. Geef haar even de ruimte om te “broeden” en ze komt met nieuwe invalshoeken, verrassende analyses en creatieve oplossingen. Anne verstaat de kunst om haar adviezen en ideeën om te zetten in creatieve activiteiten en oplossingen. Ze schakelt tussen theorie en praktijken verwerft daarmee draagvlak op het niveau van de uitvoering. Creatieve oplossingen, uitvoerbaar en realistisch, dat brengt Anne binnen. Lingewaal beschikt met inzet van Anne ondermeer over Het Manifest (een leefbaarheidsvisie-Plus) en een praktisch meerjarenprogramma in het kader van de Wmo. Van harte aanbevolen!

Trudie Odijk, toen we samenwerkten was Trudie sectorhoofd Burgerzaken en Middelen,  gemeente Lingewaal. Haar woorden koester ik bijzonder omdat Trudie in maart 2012 is overleden. Ze was een markante persoonlijkheid met het hart op de goede plaats en altijd overal een goede en geïnspireerde oplossing voor.

 Ik heb Anne Pastors met veel plezier ingehuurd als Wmo-projectleider. Anne heeft een goed totaalzicht op het brede terrein van zorg en welzijn. Ze gaat waar dat nodig is op afstand boven deze materie hangen en ziet de verbindende lijnen tussen alle deelterreinen. Haar kracht is dat ze vervolgens dit inzicht op een toegankelijke en prettige manier aan anderen kan uitleggen. Het is hierbij duidelijk merkbaar en van toegevoegde waarde dat ze dit vanuit een goede balans van ziel en zakelijkheid doet. Hierdoor weet ze meer ingewikkelde onderwerpen, zoals het compensatiebeginsel binnen de Wmo, aan een breed publiek uit te leggen. Ook in haar schrijfstijl komt dit tot uitdrukking. Anne werkt het beste als ze de ruimte krijgt. Ze is een betrouwbare en prettige adviseur, waar ik graag een volgende keer mee samenwerk.

Natascha Béguin, toen we samenwerkten was zij Hoofd afdeling Welzijn, Werk en Inkomen, Gemeente Groesbeek

Anne Pastors is een betrokken en professionele adviseur, met een duidelijke visie op maatschappelijke ontwikkelingen, sterk op de samenwerking gericht, en goed in staat de samenhang der dingen te zien. Ze houdt zich aan afspraken, werkt razendsnel maar daardoor niet minder accuraat. Bovendien is het een prima collega. Je kunt op haar bouwen en vertrouwen.

Gerda Niemeijer, toen we samenwerkten was Gerda Hoofd Beleid & Projecten, Regio Rivierenland

De invoering van de Wmo heeft zowel landelijk als in de regio Rivierenland in 2007 een aantal ongewenste effecten met zich meegebracht voor cliënten, werkgelegenheid van medewerkers en de bedrijfsvoering van zorgorganisaties. Al snel hebben gemeenten, zorgaanbieders, werknemersorganisaties en regionale arbeidsmarktorganisaties de handen inééngeslagen om de ongewenste effecten van een adequaat antwoord te kunnen voorzien. Anne Pastors heeft in de voorbereiding en begeleiding een hele belangrijke en positieve rol vervuld in het traject. En het resultaat mag succesvol genoemd worden. Naast haar uitstekende actuele kennis rondom de Wmo heeft zij steeds een goede verbinding weten te leggen tussen de belangen en opvattingen van alle partijen en het gemeenschappelijke belang om tot een oplossing te komen. Out of the box denken is haar niet vreemd en zij is goed in staat om kwalitatieve, bondige en goed leesbare notities te schrijven. Met haar plezierige persoonlijkheid is het daarnaast erg leuk om met haar samen te werken.

Ron Axt, Raad van Bestuur Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland